"Ontleding des menschelyken lichaams…", 1690
To the top